DANCE CAMP

Inštrukcie k prihláseniu do letnej tanečnej školy AB KIDS – DANCE CAMP 2019

 

  • Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať v AB KIDS academy do rúk Evy Rosinovej, alebo nechať na recepcii Športcentra - Sport aqua Púchov.
  • Vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou Informovaný súhlas zákonných zástupcov.
  • Vyplniť a odovzdať Potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa a odovzdať ho pri nástupe do letnej tanečnej školy, nemusí byť potvrdený lekárom.
  • Je potrebné vopred nahlásiť zmeny v stravovaní a nosiť počas trvania letnej školy kartičku poistenca.
  • Zaplatiť zálohu vo výške 40,00 € najneskôr do 28.06. 2019
    Doplatok 42,00 € najneskôr do 30.07. 2019

Pokyny k platbe :
IBAN: SK65 0200 0000 0040 4714 3357
Do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak nebudem vedieť platbu priradiť.

Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:
15 –  2 dni pred nástupom –   60 % z výšky účastníckeho poplatku
24 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku

Nástupom účastníka do letnej tanečnej školy sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.
Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z letnej tanečnej školy vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.
Po doručení vypísanej a podpísanej prihlášky Vám prostredníctvom mailu potvrdíme  prijatie prihlášky.
 

DOKUMENTY:

Prihlášku do letnej tanečnej školy AB KIDS – DANCE CAMP 2019 nájdete TU

Všeobecné zmluvné podmienky AB KIDS academy účasti na letnej tanečnej škole AB KIDS - DANCE CAMP 2019 nájdete TU
Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa nádete TU
Informovaný súhlas zákonných zástupcov dieťaťa nájdete TUINFORMÁCIE O LETNEJ TANEČNEJ ŠKOLE – AB KIDS DANCE CAMP 2019:

Letná tanečná škola sa bude konať od 19.08. -23.08. 2019 v priestoroch Športcentra - Sport aqua Púchov, od 07:30 – 15:00 hod. V cene 82 € (kde je zahrnuté : pitný režim, obedy, občerstvenie, tréneri, diplomy a odmeny pre deti, tričká, návšteva wellness a workshopy od pozvaných lektorov.)

 
Za Vašu prejavenú dôveru vopred ĎAKUJEME a veľmi sa na všetkých tešíme