AB KIDS DANCE CAMP 2023

Inštrukcie k prihláseniu na letnú prípravu AB KIDS - DANCE CAMP 2023


 

  • Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať v AB KIDS academy do rúk Evy Rosinovej, alebo nechať na recepcii Športcentra - Sport aqua Púchov.
  • Vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou Informovaný súhlas zákonných zástupcov.
  • Vyplniť a odovzdať Potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa a odovzdať ho pri nástupe do letnej tanečnej školy, nemusí byť potvrdený lekárom.
  • Je potrebné vopred nahlásiť zmeny v stravovaní a nosiť počas trvania letnej tanečnej prípravy kartičku poistenca.
  • Zaplatiť zálohu vo výške 60,00 € najneskôr do 21.07. 2023
    Doplatok vo výške 35,00 € najneskôr do 21.08. 2023


Pokyny k platbe :
IBAN:
SK65 0200 0000 0040 4714 3357
Do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak nebudem vedieť platbu priradiť.


Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:
15 –  2 dni pred nástupom –   60 % z výšky účastníckeho poplatku
24 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku

Nástupom účastníka na letnú tanečnú prípravu sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z letnej tanečnej prípravy vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

Po doručení vypísanej a podpísanej prihlášky Vám prostredníctvom mailu potvrdíme  prijatie prihlášky.

INFORMÁCIE O LETNEJ TANEČNEJ PRÍPRAVE – AB KIDS DANCE CAMP 2023 :

Letná tanečná príprava sa bude konať od 23.08. - 25.08. 2023 v priestoroch Športcentra - Sport aqua Púchov, od 07:30 – 15:30 hod. V cene 95 € (kde je zahrnuté : pitný režim, obedy, desiata, tréneri, diplomy a odmeny pre deti – na záverečný deň,návšteva wellness a workshop od pozvaných hostí.)

Za Vašu prejavenú dôveru vopred ĎAKUJEME a veľmi sa na všetkých tešíme.


PRIHLÁŠKA