KURZY

Cvičenie s bábätkami  6 – 12 mesiacov
 

Delenie detí do skupín:  5 – 6 mesačné, 7 - 8 mesačné a 9 – 12 mesačné

Delenie detí do skupín je individuálne podľa psychomotorického vývoja
v ktorom sa dieťa nachádza.


Cvičenie s bábätkami je zamerané na vývinovú fázu v ktorej sa dieťa momentálne nachádza. Lekcie sú prirodzené a hravé, slúžia na podporu psychomotorického vývinu dieťaťa. Venujeme sa pohybu - stimulujeme napredovanie pohybu: aktivitami rozvíjajúcimi jednotlivé skupiny svalov. Rozvíjame jemnú motoriku / hry
a aktivity stimulujúce svaly ruky/, senzomotorické vnímanie, stimulujeme zmyslové orgány a budujeme pozitívny vzťah k pohybu .

S deťmi cvičíme v priestore, na podložkách, fitloptách. Používame rôzne stimulačné pomôcky, hudobné nástroje. Na motiváciu využívame rôzne tematické pomôcky a dráhy. Bábätká masírujeme a cvičenie spestrujeme riekankami
a pesničkami. Priestor na cvičenie je prispôsobený pre bábätká a všetky pomôcky máme k dispozícii. Na lekciu je potrebné si priniesť iba veci potrebné
k starostlivosti o bábätko.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek.

Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa. Pravidelné návštevy cvičenia v kolektíve zabezpečujú fyzickú a psychickú pohodu pre vaše deti. Cvičenie batoliat a dojčiat odporúčajú mnohí psychológovia a lekári.
Cvičenie  pre bábätká trvá 45 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)
 

Cvičenie s deťmi 1 – 3 roky
 

Delenie detí do skupín: 1 – 1,5 roka, 1,5 – 2 roky, 2 – 2,5 roka a 2,5 – 3,5 roka

Delenie detí do skupín je individuálne.

Cvičenia sú zamerané na podporu prirodzeného vývinu. Venujeme sa pohybu rôznymi aktivitami rozvíjajúcimi jednotlivé skupiny svalov. Prevencia plochých nôh pomocou špeciálnych pomôcok a hier. Podporujeme rozvoj reči a muzikálnosti,
k čomu využívame aj detské hudobné nástroje, básničky a piesne. Socializujeme deti a zvykajú si na prácu v skupinách. Cvičíme hravou a zábavnou formou
v priestore, s malými a veľkými kruhmi, šatkami, kužeľmi.. Využívame rôzne balančné pomôcky, prekážkové dráhy a taktiež rozvíjame u detí kreativitu
a predstavivosť. Budujeme v deťoch lásku k pohybu, hudbe a tancu.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek.

Cvičenie  trvá 45 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)

Baby tanečná príprava pre 2 – 3 roky


Delenie detí do skupín: 2 – 2,5 roka  a  2,5 – 3 až 3,5 roka

Tanečná príprava je zameraná na  pravidelnú pohybovú činnosť. Vedie
k správnemu vnímaniu tempa hudby a vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, čo pomôže zlepšiť  zdravotný a fyzický stav dieťaťa. Deti sa naučia správne držanie tela, osvoja si základné tanečné pozície a podporíme ich v tanečnej kreativite
a improvizácii. Deti sa naučia jednoduché tanečné choreografie v rôznych tanečných štýloch, čím si budú budovať tanečnú zásobu a rozvíjať pamäť. Hravou formou sa učia pracovať v kruhu, diagonále či samotnom priestore. Súčasťou lekcie sú aj rytmické a hudobné hry a celý priebeh hodiny je vedený prirodzenou
a hravou formou.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek.
Cvičenie  trvá 60 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)
 

Baby tanečná príprava pre 4 – 5 rokov


Delenie detí do skupín: 4 až 4,5 roka  a  4,5 až 5 rokov

Tanečná príprava je zameraná na pravidelnú pohybovú činnosť. Vedie
k správnemu vnímaniu tempa hudby a vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, čo pomôže zlepšiť  zdravotný a fyzický stav dieťaťa. Deti sa naučia správne držanie tela, základy gymnastiky, tanečnej prípravy a pohybovej koordinácii. osvoja si základné tanečné pozície a podporíme ich v tanečnej kreativite a improvizácii. Deti sa naučia rôzne tanečné choreografie v rôznych tanečných štýloch, čím si budú budovať tanečnú zásobu a rozvíjať pamäť. Hravou formou sa učia pracovať
v kruhu, diagonále či samotnom priestore. Súčasťou lekcie sú aj rytmické a hudobné hry a celý priebeh hodiny je vedený prirodzenou a hravou formou.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek. Odporúčame po absolvovaní skupiny / napr. tanečná 2-3 roky/ nadviazať na ďalšiu skupinu tanečnej prípravy.
Cvičenie  trvá 60 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)

 

 

Čo si vziať na kurz 

Dance class ZAČIATOČNÍCI - pre deti a mládež od 6 rokov


Kurz je určený a odporúčaný deťom a mládeži, ktoré nemajú skúsenosti s tancom a pravidelným navštevovaním či už krúžku, alebo tanečného súboru.  Deti sú delené do skupín podľa veku. Minimálny počet detí v skupine pre jej otvorenie je 8 detí.

Kurzy sú otvorené všetkým čo sa chcú naučiť tancovať mať pravidelnú činnosť
a vytvoriť si pozitívny vzťah k pohybu, hudbe. Naučiť sa správnemu držaniu tela, dýchaniu, základom gymnastiky či  tanečnej príprave.

Tanečníci  sa naučia základy disca, hip – hopu a rôznych street dance štýlov, na známe komerčné skladby. Lekcie sú obohatené rôznymi tanečnými pomôckami, rekvizitami či kondičnou prípravou. Učíme sa pracovať v kruhu, diagonále či samotnom priestore. Súčasťou lekcie sú aj rytmické a hudobné hry – primerané veku. Nudiť sa rozhodne nebudeme !

Deti sú bez sprievodu dospelej osoby. Odporúčame po absolvovaní kurzu / napr. tanečný kurz 9-11 rokov/ nadviazať na ďalšiu tanečnú skupinu.  
Lekcia  trvá 60 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)
 

Dance class POKROČILÍ - pre deti a mládež od 6 rokov


Kurz je určený a odporúčaný deťom a mládeži, ktoré majú skúsenosti s tancom
a pravidelným navštevovaním či už krúžku, alebo tanečného súboru.  Deti sú delené do skupín podľa veku . Minimálny počet detí v skupine pre jej otvorenie je 8 detí.


Cieľom kurzu je viesť a vychovávať všestranných tanečníkov s vlastným, originálnym tanečným štýlom, kreativitou i improvizáciou. Tanečníci sa učia náročnejšie tanečné choreografie v rôznych tanečných štýloch / disco, hip – hop, comercial jazz, moderna, rôzne steet štýly / na známe komerčné skladby. Choreografie  sú rôzne -  dynamické, tematické, ženské, charakterové ale aj free. Cieľom kurzu je naučiť tanečníkov prejavovať emócie v tanci, vedieť vyrozprávať
a posunúť príbeh svojim pohybom a  tanečným prejavom, vedieť sa odviazať
a prijímať tanečné výzvy. Nudiť sa rozhodne nebudeme !

Účastníci sú bez sprievodu dospelej osoby. Odporúčame po absolvovaní kurzu / napr. tanečný kurz 9-11 rokov/ nadviazať na ďalšiu tanečnú skupinu.  
Lekcia  trvá 80 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)