KURZY

Cvičenie s bábätkami  5 – 12 mesiacov
 

Delenie detí do skupín:  5 – 6 mesačné, 7 - 8 mesačné a 9 – 12 mesačné

Delenie detí do skupín je individuálne podľa psychomotorického vývoja
v ktorom sa dieťa nachádza.


Cvičenie s bábätkami je zamerané na vývinovú fázu v ktorej sa dieťa momentálne nachádza. Lekcie sú prirodzené a hravé, slúžia na podporu psychomotorického vývinu dieťaťa. Venujeme sa pohybu - stimulujeme napredovanie pohybu: aktivitami rozvíjajúcimi jednotlivé skupiny svalov. Rozvíjame jemnú motoriku / hry
a aktivity stimulujúce svaly ruky/, senzomotorické vnímanie, stimulujeme zmyslové orgány a budujeme pozitívny vzťah k pohybu .

S deťmi cvičíme v priestore, na podložkách, fitloptách. Používame rôzne stimulačné pomôcky, hudobné nástroje. Na motiváciu využívame rôzne tematické pomôcky a dráhy. Bábätká masírujeme a cvičenie spestrujeme riekankami
a pesničkami. Priestor na cvičenie je prispôsobený pre bábätká a všetky pomôcky máme k dispozícii. Na lekciu je potrebné si priniesť iba veci potrebné
k starostlivosti o bábätko.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek.

Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa. Pravidelné návštevy cvičenia v kolektíve zabezpečujú fyzickú a psychickú pohodu pre vaše deti. Cvičenie batoliat a dojčiat odporúčajú mnohí psychológovia a lekári.
Cvičenie  pre bábätká trvá 45 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)
 

Cvičenie s deťmi 1 – 3 roky
 

Delenie detí do skupín: 1 – 1,5 roka, 1,5 – 2 roky, 2 – 2,5 roka a 2,5 – 3,5 roka

Delenie detí do skupín podľa veku je individuálne.

Cvičenia sú zamerané na podporu prirodzeného vývinu. Venujeme sa pohybu rôznymi aktivitami rozvíjajúcimi jednotlivé skupiny svalov. Prevencia plochých nôh pomocou špeciálnych pomôcok a hier. Podporujeme rozvoj reči a muzikálnosti,
k čomu využívame aj detské hudobné nástroje, básničky a piesne. Socializujeme deti a zvykajú si na prácu v skupinách. Cvičíme hravou a zábavnou formou
v priestore, s malými a veľkými kruhmi, šatkami, kužeľmi.. Využívame rôzne balančné pomôcky, prekážkové dráhy a taktiež rozvíjame u detí kreativitu
a predstavivosť. Budujeme v deťoch lásku k pohybu, hudbe a tancu.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek.

Cvičenie  trvá 45 minút.
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)

Baby tanečná príprava pre 3 – 4 roky


Delenie detí do skupín podľa veku je individuálne.

Tanečná príprava je zameraná na  pravidelnú pohybovú činnosť. Vedie
k správnemu vnímaniu tempa hudby a vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, čo pomôže zlepšiť  zdravotný a fyzický stav dieťaťa. Deti sa naučia správne držanie tela, osvoja si základné tanečné pozície a podporíme ich v tanečnej kreativite
a improvizácii. Deti sa naučia jednoduché tanečné choreografie v rôznych tanečných štýloch, čím si budú budovať tanečnú zásobu a rozvíjať pamäť. Hravou formou sa učia pracovať v kruhu, diagonále či samotnom priestore. Súčasťou lekcie sú aj rytmické a hudobné hry a celý priebeh hodiny je vedený prirodzenou
a hravou formou.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateliek.

Počet miest v jednotlivých skupinách je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :) Jednotlivé tanečné prípravky začínajú svoju činnosť v septembri a majú plynulú celoročnú prevádzku počas celého šk.roka,čiže neprebiehajú ako jednorázový kurz.

Baby tanečná príprava pre 4 – 6 rokov


Delenie detí do skupín podľa veku je individuálne.

Tanečná príprava je zameraná na pravidelnú pohybovú činnosť. Vedie
k správnemu vnímaniu tempa hudby a vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, čo pomôže zlepšiť  zdravotný a fyzický stav dieťaťa. Deti sa naučia správne držanie tela, základy gymnastiky, tanečnej prípravy a pohybovej koordinácii. osvoja si základné tanečné pozície a podporíme ich v tanečnej kreativite a improvizácii. Deti sa naučia rôzne tanečné choreografie v rôznych tanečných štýloch, čím si budú budovať tanečnú zásobu a rozvíjať pamäť. Hravou formou sa učia pracovať
v kruhu, diagonále či samotnom priestore. Súčasťou lekcie sú aj rytmické a hudobné hry a celý priebeh hodiny je vedený prirodzenou a hravou formou.

Odporúčame po absolvovaní skupiny / napr. tanečná 3-4 roky/ nadviazať na ďalšiu skupinu tanečnej prípravy.

Počet miest v jednotlivých skupinách je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :) Jednotlivé tanečné prípravky začínajú svoju činnosť v septembri a majú plynulú celoročnú prevádzku počas celého šk.roka,čiže neprebiehajú ako jednorázový kurz.

 

 

Čo si vziať na kurz 

Dance class ZAČIATOČNÍCI - pre deti a mládež od 6 rokov


Kurz je určený a odporúčaný deťom a mládeži, ktoré nemajú skúsenosti s tancom a pravidelným navštevovaním či už krúžku, alebo tanečného súboru.  Deti sú delené do skupín podľa veku. Minimálny počet detí v skupine pre jej otvorenie je 8 detí.

Kurzy sú otvorené všetkým čo sa chcú naučiť tancovať mať pravidelnú činnosť
a vytvoriť si pozitívny vzťah k pohybu, hudbe. Naučiť sa správnemu držaniu tela, dýchaniu, základom gymnastiky či  tanečnej príprave.

Tanečníci  sa naučia základy disca, hip – hopu a rôznych street dance štýlov, na známe komerčné skladby. Lekcie sú obohatené rôznymi tanečnými pomôckami, rekvizitami či kondičnou prípravou. Učíme sa pracovať v kruhu, diagonále či samotnom priestore. Súčasťou lekcie sú aj rytmické a hudobné hry – primerané veku. Nudiť sa rozhodne nebudeme !

Deti sú bez sprievodu dospelej osoby. Odporúčame po absolvovaní kurzu / napr. tanečný kurz 9-11 rokov/ nadviazať na ďalšiu tanečnú skupinu.  

Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)
 

Dance class POKROČILÍ - pre deti a mládež od 6 rokov


Kurz je určený a odporúčaný deťom a mládeži, ktoré majú skúsenosti s tancom
a pravidelným navštevovaním či už krúžku, alebo tanečného súboru.  Deti sú delené do skupín podľa veku . Minimálny počet detí v skupine pre jej otvorenie je 8 detí.


Cieľom kurzu je viesť a vychovávať všestranných tanečníkov s vlastným, originálnym tanečným štýlom, kreativitou i improvizáciou. Tanečníci sa učia náročnejšie tanečné choreografie v rôznych tanečných štýloch / disco, hip – hop, comercial jazz, moderna, rôzne steet štýly / na známe komerčné skladby. Choreografie  sú rôzne -  dynamické, tematické, ženské, charakterové ale aj free. Cieľom kurzu je naučiť tanečníkov prejavovať emócie v tanci, vedieť vyrozprávať
a posunúť príbeh svojim pohybom a  tanečným prejavom, vedieť sa odviazať
a prijímať tanečné výzvy. Nudiť sa rozhodne nebudeme !

Účastníci sú bez sprievodu dospelej osoby. Odporúčame po absolvovaní kurzu / napr. tanečný kurz 9-11 rokov/ nadviazať na ďalšiu tanečnú skupinu.
 
Počet miest v jednotlivých kurzoch je obmedzený, preto si prosím miesto pre Vaše dieťa zarezervujte včas :)
 

 
Dĺžka lekcií v tanečných kurzoch sa môže meniť, alebo byť individuálne nastavená podľa okolností a tanečných zdatností účastníkov.