Denný tábor Kufor plný zážitkov

Inštrukcie k prihláseniu do denného tábora Kufor plný zážitkov pre rok 2020

 

  • Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať v AB KIDS academy do rúk Evy Rosinovej, alebo nechať na recepcii Športcentra - Sport aqua Púchov.
  • Vyplniť a odovzdať spolu s prihláškou Informovaný súhlas zákonných zástupcov.
  • Potvrdenie o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie (doplnené o cestovateľskú anamnézu a príznaky choroby Covid-19) odovzdať ho pri nástupe do tábora. - OVERUJEME POTVRDENIE OD LEKÁRA!
  • Je potrebné vopred nahlásiť zmeny v stravovaní a nosiť počas trvania tábora kartičku poistenca. Ostatné bude doplnené v pokynoch.
  • Zaplatiť zálohu vo výške 48,00 € najneskôr do 30.06. 2020
    Doplatok 40,00 € najneskôr do 20.07. 2020Pokyny k platbe :
IBAN:
SK65 0200 0000 0040 4714 3357
Do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak nebudem vedieť platbu priradiť.


 

DOKUMENTY:

Prihláška
Inštrukcie
Informovaný súhlas zákonných zástupcov dieťaťa

Všeobecné zmluvné podmienky
 

FOTOGALÉRIA