Denný tábor Kufor plný zážitkov 2023

Inštrukcie k prihláseniu do denného tábora Kufor plný zážitkov pre rok 2023

 

  • Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať v AB KIDS academy do rúk Evy Rosinovej, alebo zaslať scan na mail: abkidsacademy@gmail.com  - ORIGINÁL PRIHLÁŠKU ODOVZDAŤ PRI NÁSTUPE !!! .........nechať na recepcii Športcentra - Sport aqua Púchov.
  • Pri nástupe do tábora vyplniť a odovzdať - Informovaný súhlas zákonných zástupcov.
  • Pri nástupe do tábora vyplniť a odovzdať - Potvrdenie o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie odovzdať ho pri nástupe do tábora. - OVERUJEME POTVRDENIE OD LEKÁRA! – EŠTE BUDEME AKTUALIZOVAŤ
  • Je potrebné vopred nahlásiť zmeny v stravovaní a nosiť počas trvania tábora kartičku poistenca. Ostatné bude doplnené v pokynoch.
  • Zaplatiť zálohu vo výške 85,00 € najneskôr do 30.06. 2023
    Doplatok vo výške 60,00 € najneskôr do 20.07. 2023Pokyny k platbe :
IBAN:
SK65 0200 0000 0040 4714 3357
Do poznámky prosím uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak nebudem vedieť platbu priradiť.


PRIHLÁŠKA